total number of websites

Total Number of Websites

Total Number of Websites Worldwide Year Live Websites Registered Domains 10.1.2017 294,000,000 460,000,000 10.1.2016 224,000,000 382,000,000 7.1.2015 175,000,000 294,000,000 7.1.2010 85,000,000 125,000,000 7.17.2005 54,048,000 294,000,000 7.1.2000 14,000,000 18,648,000 7.1.1999 5.750,000 …